keyboard_arrow_up

Asmens duomenų apsauga (BDAR)

Kontora konsultuoja visais asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo klausimais, teikia tvarkomų asmens duomenų teisinio audito paslaugas, gali padėti įvertinti tvarkomus duomenis ir galimas rizikas; padeda parengti asmens duomenų tvarkymo taisykles, procedūras, duomenų tvarkymo įrašus, asmens duomenų tvarkymo ir perdavimo sutartis ir kitą reikiamą dokumentaciją. Pagal klientų poreikius galime parengti (atnaujinti) pavienius dokumentus, susisijusius su asmens duomenų tvarkymu, pavyzdžiui:
Kontora teikia išorinio duomenų apsaugos pareigūno paslaugą. Paslauga leidžia organizacijoms sumažinti personalo išlaidas, tačiau kartu gauti aukšto lygio paslaugas, susijusias su duomenų apsaugos pareigūno veikla. Paslaugas teikiantis advokatas yra sertifikuotas asmens duomenų pareigūnas.

Kai kurioms organizacijos, t. y., tam tikriems duomenų valdytojams ir duomenų tvarkytojams, atsižvelgiant į BDAR reikalavimus, privalu paskirti duomenų apsaugos pareigūną. Tai daryti privalo bendrovės, kurių pagrindinė veikla yra dideliu mastu sistemingai stebėti asmenis arba dideliu mastu tvarkyti specialių kategorijų asmens duomenis.

Labai svarbu, kad duomenų apsaugos pareigūnas turėtų ekspertinių žinių, išmanytų ne tik Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, bet ir bendrovės veiklos specifiką bei reguliacinę aplinką.

Net kai pagal BDAR nereikalaujama paskirti duomenų apsaugos pareigūną, kartais organizacijoms jį naudinga paskirti savanoriškai. Pavyzdžiui, finansų sektoriuje veikiančios įmonėms, kurios paprastai tvarko daug duomenų apie duomenų subjektą (pavyzdžiui, duomenys reikalingi mokėjimo paslaugoms suteikti, duomenys renkami KYC tikslais ir pan.).

Kontoros patirtis finansinių paslaugų sektoriuje leidžia pasiūlyti asmens duomenų pareigūno paslaugas orientuotas į finansų rinkų dalyvių poreikius.

Teikdami išorinio duomenų apsaugos pareigūno paslauga, be kita ko:
 • atliksime tvarkomų asmens duomenų auditą;
 • įvertinę atlikto audito dokumentus, patarsime, kuriuos bendrovės vidinius dokumentus reikėtų koreguoti ar papildomai parengti;
 • esant poreikiui šiuos dokumentus galime parengti (atnaujinti);
 • informuosime apie rizikingas duomenų tvarkymo operacijas ir patarsime, kokių veiksmų reikėtų imtis;
 • padėsime atlikti asmens duomenų tvarkymo operacijų rizikos vertinimą;
 • padėsime identifikuoti asmens duomenų tvarkymo tikslus ir teisėto tvarkymo pagrindus;
 • tvarkant duomenis teisėtų interesų tikslu, padėsime atlikti interesų „balanso testą“;
 • atstovausime santykiuose su trečiaisiais asmenimis ir Valstybine asmens duomenų apsaugos inspekcija;
 • konsultuosime darbuotojus asmens duomenų tvarkymo klausimais;
 • tvarkysime asmens duomenų tvarkymo veiklos įrašus;
 • konsultuosime dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo atlikimo ir esant poreikiui padėsime jį atlikti.
Jeigu domina išorinio duomenų apsaugos pareigūno paslauga, dėl detalaus pasiūlymo galite pateikti užklausą spausdami čia arba rašykite el. paštu tadas@kuzminskas.eu.
Pirminės nemokamos konsultacijos metu padėsime įsivertinti Jūsų bendrovės renkamus ir naudojamus asmens duomenis.

Įvertinę Jūsų pateiktą pirminę informaciją, Jums sudarysime veiksmų planą bei dokumentų sąrašą, kuriuos reikia įdiegti organizacijoje, kad ši atitiktų BDAR reikalavimus bei pateiksime pasiūlymą dėl fiksuotos paslaugų kainos, teikiant teisines paslaugas dėl atitikties BDAR reikalavimams.

Sudarius sutartį dėl teisinių paslaugų teikimo, atliksime tvarkomų asmens duomenų teisinį auditą. Atlikę teisinį auditą įvertinsime:
 • kokios BDAR pareigos Jums yra taikomos;
 • ar reikia paskirti duomenų apsaugos pareigūną;
 • ar būtina atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą, rizikos vertinimą;
 • ar būtina atlikti teisėtų interesų balanso testą.
Parengsime ir pateiksime BDAR atitikčiai užtikrinti skirtų dokumentų paketą. Taip pat identifikuosime rizikas ir patarsime dėl techninių ir organizacinių priemonių įgyvendinimo, siekiant sumažinti su asmens duomenų rinkimų,naudojimu ir saugojimu susijusias rizikas.