keyboard_arrow_up

BDAR mokymai

Kontora organizuoja mokymus įvairiomis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) įgyvendinimo ir atitikties temomis. Mokymus veda advokatas - sertifikuotas asmens duomenų apsaugos pareigūnas.

Organizacijos personalui neturint pakankamai žinių, kaip reikėtų tinkamai elgtis su asmens duomenimis ar reaguoti į asmens duomenų pažeidimus, net pačios kokybiškiausios vidinės tvarkos neapsaugos organizacijos nuo rizikų, susijusių su netinkamu asmens duomenų tvarkymu. Duomenų saugumo pažeidimo atveju, vertinama ne tik, ar organizacija turėjo visus reikiamus dokumentus, bet ir tai, ar asmenys, dirbantys su asmens duomenimis, buvo tinkamai apmokyti.

Darbuotojų mokymai yra viena iš organizacinių priemonių, siekiant tinkamai įgyvendinti BDAR reikalavimus. Darbuotojai, suvokiantys netinkamo asmens duomenų tvarkymo pavojus ir galimas sankcijas, gali reikšmingai prisidėti prie rizikų, susijusių su duomenų tvarkymu, mažinimo.

Kontora rengia įvadinius BDAR mokymus įmonių, įstaigų ir kitų organizacijų darbuotojams, gali parengti mokymus, pritaikytus konkrečios ir organizacijos poreikiams.

Įvadinių BDAR kursų metu dalyviai supažindinami su pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais, asmens duomenų tvarkymo principais, teisėto asmens duomenų tvarkymo pagrindais, asmens duomenų subjektų teisėmis, asmens duomenų valdytojo ir tvarkytojo pareigomis, paaiškinama, kaip tinkamai reaguoti į asmens duomenų saugumo pažeidimus ir kaip juos tinkamai dokumentuoti, bei analizuojami kiti reikalavimai, kuriuos reikia įgyvendinti ar laikytis, kad būtų užtikrintas tinkamas BDAR įgyvendinimas.

Pagal poreikį gali būti vedami:

nuotoliniai (on-line) mokymai

mokymai įmonės, įstaigos ar organizacijos buveinėje

Jeigu domina mokymai Jūsų organizacijai, susisiekite elektroniniu paštu: tadas@kuzminskas.eu, telefonu: +370 659 48656 arba užpildykite užklausos formą, kurią galite rasti čia.

Kontora taip pat organizuoja išorinius BDAR mokymus, kuriuose galite sudalyvauti Jūs ar Jūsų organizacijos darbuotojai. Planuojamų BDAR mokymų grafiką galite rasti čia.