keyboard_arrow_up

Teisinės paslaugos

Bankininkystė ir finansai

Viena pagrindinių kontoros veiklos sričių yra bankininkystė ir finansai. Advokatas Tadas Kuzminskas turi sukaupęs 10 metų teisinę patirtį bankininkystės ir finansų srityje.

Kontora konsultuoja visais finansavimo klausimais (kreditavimo sutartys, paskolos sutartys, alternatyvūs finansavimo šaltiniai), finansinės nuomos (lizingo), faktoringo, prievolių užtikrinimo (hipoteka, įkeitimas, laidavimas, banko garantijos), investicinių paslaugų, finansinių priemonių ir kitais klausimais. Kontora rengia su šia veikla susijusias sutartis, tarp jų ir veiklą papildančių paslaugų (angl. outsourcing) pirkimo sutartis, atstovauja derybose.

Patariame investicinių fondų steigimo, valdymo įmonių ir kitų finansų rinkos dalyvių licencijavimo ir veiklos klausimais. Rengiame reikalingus dokumentus ir vidines tvarkas. Taip pat konsultuojame FinTech įmones virtualaus turto (angl. cryptoassets), išmaniųjų sutarčių (angl. smart contracts), ICO (angl. initial coin offering) ir blockchain technologijos taikymo klausimais.

Atstovaujame finansų rinkos dalyviams visais projektų įgyvendinimo etapais, atstovaujame priežiūros institucijoje ir teikiame konsultacijas kitais veiklos klausimais.

Asmens duomenų apsauga

Kontora konsultuoja visais asmens duomenų apsaugos klausimais, teikia tvarkomų asmens duomenų teisinio audito paslaugas, gali padėti įvertinti tvarkomus duomenis ir galimas rizikas, padeda parengti asmens duomenų tvarkymo taisykles, procedūras, duomenų tvarkymo įrašus, asmens duomenų tvarkymo ir perdavimo sutartis ir kitą reikiamą dokumentaciją

Teisinės paslaugos Fintech įmonėms ir startuoliams

Ši paslauga aktuali finansinių technologijų (angl. FinTech) įmonėms ar startuoliams (angl. startups), kurie neturi vidinio teisininko arba susiduria su sudėtingais teisiniais klausimais, reikalaujančiais ekspertinių teisinių žinių. Tokiu atveju, vidinio teisininko paslaugas teikia advokato kontora. Dauguma teisinių paslaugų gali būti suteikiamos nuotoliniu būdu, todėl bendrovei nereikia steigti atskiros darbo vietos, patirti su tuo susijusių kaštų ar nuolat lankytis advokato kontoroje. Naudojantis šia paslauga visos teisinės paslaugos yra žymiai pigesnės.

Advokatas Tadas Kuzminskas turi sukaupęs 10 metų teisinę patirtį bankininkystės ir finansų srityje, todėl kontora gali užtikrinti, kad teikiant teisines paslaugas ir teisines konsultacijas finansų sektoriaus įmonėms (pavyzdžiui, Fintech, valdymo įmonėms), bus suteikiamos kvalifikuotos į rezultatą orientuotos paslaugos, įvertinant šių bendrovių specifiką ir reguliacinę aplinką.

Teisinis aptarnavimas, be kita ko, apima:
  • sutarčių rengimą ir peržiūrą;
  • raštų, paklausimų, atsakymų į pretenzijas rengimą;
  • atstovavimą derybose, priežiūros institucijoje, kitose įstaigose;
  • valdymo klausimus (valdymo organų veiklos klausimai, įstatų keitimas, įstatinio kapitalo didinimo mažinimo klausimai ir kt.);
  • teisines konsultacijas vykdomos veiklos klausimais;
  • teisines konsultacijas finansavimo klausimais.
Taip pat galime pasiūlyti „Duomenų apsaugos pareigūno“ paslaugą.

Klientai naudodamiesi kontoros teisinėmis paslaugomis gali jaustis saugiai, nes advokato profesinė civilinė atsakomybė yra apdrausta (draudimo suma 100 000 Eur).

Dėl teisinio aptarnavimo paslaugos galite kreiptis čia arba rašykite el. paštu tadas@kuzminskas.eu

Sutarčių teisė

Kontora teikia teisines paslaugas, atstovaudama klientams derybose sutarčių sudarymo metu, konsultuoja sutarčių pakeitimo, nutraukimo ir vykdymo klausimais. Kontora rengia visų rūšių sutartis (pirkimo- pardavimo, nuomos, rangos, paslaugų, reikalavimo teisių perleidimo, paskolos ir kt.), atstovauja klientams valstybės institucijose, notarų, antstolių biuruose. Kontora taip pat konsultuoja sutarčių tinkamo įvykdymo užtikrinimo klausimais (garantijos, laidavimai, įkeitimas, hipoteka ir kt.), gali pasiūlyti efektyviausią bei labiausiai Kliento poreikius atitinkantį prievolių užtikrinimo būdą.

Įmonių teisė

Kontora konsultuoja įmonių teisės klausimais, taip pat įgyvendina projektus įmonių teisės srityje (bendrovių, asociacijų, mažųjų bendrijų steigimas, prekės ženklo registravimas, bendrovės pavadinimo keitimas, įmonių reorganizavimas, likvidavimas, teisinis auditas, akcininkų ir valdymo organų sprendimų rengimas, akcijų pirkimo-pardavimo sutarčių rengimas, bendrovės įstatinio kapitalo didinimas/mažinimas ir kt.), taip pat atstovauja klientams valstybės institucijose, notarų biuruose, VĮ Registrų centre ir pan.

Atstovavimas teismuose

Atstovaujame visų instancijų teismuose, vykdymo procese ir rengiame procesinius dokumentus.

Skolų išieškojimas

Kontora teikia visas teisines paslaugas, susijusias su skolų administravimu ir išieškojimu teisiniu būdu. Parengiame visus reikalingus dokumentus (pavyzdžiui, raginimas įvykdyti skolą, taikos sutartis, teismo įsakymo parengimas, įrodymų rinkimas, ieškinio parengimas ir pan.). Atstovaujame klientams tiek skolą išieškant ikiteisminiu keliu, tiek teismuose ir antstolių kontorose.

Teisinių dokumentų rengimas ir analizė

Rengiame ir analizuojame įvairių rūšių sutartis. Teikiame sutarčių projektų vertinimą. Rengiame procesinius ir kitus teisinius dokumentus (pretenzijas, skundus, prašymus, paklausimus ir pan.).

Teisinės paslaugos internetu

Advokato kontora teikia visų rūšių teisines paslaugas ir teisines konsultacijas internetu (on-line). Teisinių paslaugų ir teisinių konsultacijų teikimo internetu galimybė yra patogi tuo, kad visas teisines paslaugas ir konsultacijas galite gauti neišvykdami iš ofiso ar namų. Teisinės paslaugos internetu – geras sprendimas laisvai samdomiems, individualia veikla užsiimantiems asmenims ar smulkiam verslui.

Klientams, turintiems kvalifikuotą elektroninį parašą, sudaroma galimybė pasirašyti sutartis nuotoliniu būdu, pavyzdžiui, kai reikia sudaryti atstovavimo sutartį, kad advokatas atstovautų klientui teisme ar kitoje institucijoje.

Galimybė sudaryti teisinių paslaugų teikimo sutartį nuotoliniu būdu, ypatingai aktuali klientams, kuriems reikia teisinių paslaugų Vilniuje (pavyzdžiui, teismo posėdis Vilniuje), tačiau jų gyvenamoji vieta ar buveinė yra kitame mieste. Klientas neturi atvykti į advokato kontorą ir moka tik už teisinėms paslaugos suteikti skirtą laiką.

Teisinių paslaugų teikimui kontora naudoja inovatyvias programas, kurios įgalina turėti vaizdo skambučius, daryti vaizdo konferencijas, bei peržiūrėti dokumentus ar juos koreguoti realiu laiku.

Esant poreikiui advokatas gali atvykti ir į Jūsų buveinės vietą kitame mieste. Tokiu atveju advokato laikas sugaištas kelionėje neapmokestinimas.

Teisinės konsultacijos

Teikiame teisines konsultacijas bendrovėms ir verslo atstovams finansinių paslaugų teikimo, finansavimo, banko garantijos suteikimo ar gavimo, bendrovių teisės ir kitais komercinės teisės klausimais. Vykdome nuolatinį bendrovių teisinį aptarnavimą. Taip pat teikiame teisines konsultacijas teisiniais klausimais ir fiziniams asmenims. Teikiame teisines išvadas, teisės aktų komentarus ir pan.
Bankininkystė ir finansai
Asmens duomenų apsauga
Teisinės paslaugos Fintech įmonėms ir startuoliams
Sutartys
Įmonių teisė
Atstovavimas teismuose
Skolų išieškojimas
Teisinių dokumentų rengimas ir analizė
Teisinės paslaugos internetu
Teisinės konsultacijos